Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu siemiatyckiego przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) i uchwały nr 88/520/21 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz uchwały nr 88/522/21 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Do pobrania:  Pełna treść ogłoszenia