Kto przebuduje drogę powiatową Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu?

Czy w tym roku uda nam się rozpocząć przebudowę drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu? ? Wszystko wskazuje na to, że tak. Swoje oferty w przetargu złożyło 5 firm budowlanych.

Powiat Siemiatycki pozyskał na realizację tego zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w wysokości 50 procent kosztów kwalifikowanych. Jest to kwota ponad 5 milionów 800 tys. złotych – mówi Starosta Siemiatycki Marek Bobel. – Finansowe wsparcie zadeklarowała również Gmina Perlejewo, z którą w partnerstwie samorządowym zrealizujemy tę inwestycję. Jestem przekonany iż w drugiej połowie października podpiszemy umowę na realizację tego zadania. Przedsiębiorstwo będzie miało 11 miesięcy na wykonanie wszelkich prac budowlano – inżynieryjnych.

Zadanie stanowi przebudowa części drogi powiatowej nr 2094B składająca się z trzech odcinków o łącznej długości 4,571 km zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 2094B Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo na odcinku granica powiatu – Leszczka Duża – Perlejewo. Odcinek I o długości 3,267 km przebiega przez teren niezabudowany na obszarze zabudowy kolonijnej m. Poniaty i Leszczka Duża. Otoczenie drogi stanowią tereny rolnicze oraz obszary leśne. Odcinek II o długości 0,469 km przebiega w terenie zabudowanym m. Leszczka Duża i Perlejewo. Otoczenie drogi stanowią działki siedliskowe. Na części odcinka występują tereny rolnicze. Odcinek III o długości 0,835 km przebiega w terenie zabudowanym i luźno zabudowanym m. Leszczka Duża. Otoczenie drogi stanowią tereny rolnicze oraz o zabudowie jednorodzinnej i usługowej.

W czwartek, 7 października w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach odbyło się otwarcie ofert. Do udziału w przetargu zgłosiło się 5 firm z województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Najkorzystniejszą cenę – 9 milionów  109 tys. zł – zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych “Trakt” Sp. z o. o. z Wysokiego Mazowieckiego.

W założeniach finansowych dla tego zadania mieściły się również pozostałe oferty: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe “Maksbud” z Bielska Podlaskiego, Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „BITUM” Sp. z o.o. z Zambrowa, Partner: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego, „STRABAG” Sp. z o. o. z Pruszkowa, Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk sp. jawna z Białej Podlaskiej, Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Marian Wojtiuk z Białej Podlaskiej, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o. o. z Węgrowa. Najdroższa oferta opiewała na kwotę ponad 11 milionów 861 tys. złotych.