“Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach”

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje zadanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach” dofinansowane ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

kwota dofinansowania: 370 400,00 zł
całkowita wartość inwestycji: 542 684,69 zł
Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez korektę lokalizacji 2 przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach z ich przebudową na przejścia wyniesione.
W ramach projektu zrealizowane będą również następujące działania:
1. doświetlenie powyższych przejść dla pieszych nowoczesnymi lampami LED ,
2. zamontowanie punktowych elementów odblaskowych przed przejściami dla pieszych, sygnalizujących zbliżanie się pojazdu do przejścia,
3. na dojściach do przejścia przewiduje się zamontowanie ramp dla niepełnosprawnych z płytek betonowych, które swoją fakturą sygnalizują dojście do przejścia osobom niewidomym
4. zamontowanie balustrad chodnikowych
5. wymianę i ustawienie nowego oznakowania pionowego
6. wymiana krawężników, nawierzchni chodników
7. odnowa odcinka jezdni bitumicznej.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183. Umowa została podpisana 27 października 2021r.
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2021r.