Nagrody i życzenia Starosty Siemiatyckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, który obchodzony 14 października, to święto wszystkich nauczycieli. Jednak pedagodzy mają podwójną okazję do radości. Tego dnia nauczyciele i dyrektorzy poza słowami uznania od uczniów otrzymali także nagrody. Starosta Marek Bobel nie zapomniał o kształcących i wychowujących kolejne pokolenia naszych mieszkańców. Tradycyjnie przyznał nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty. Spotkanie zorganizowano w starostwie powiatowym.


Podczas spotkania Starosta podziękował pedagogom za poświęcenie z jakim wykonują swoją pracę. Nagrody przyznawane są pedagogom i dyrektorom placówek za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.