Droga powiatowa Kłopoty Patry – Wiercień duży oficjalnie otwarta po przebudowie!

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1718B  Kłopoty Patry – Wiercień Duży.  Dzisiaj nowo wyremontowany odcinek oficjalne otwarto. Prace na zlecenie powiatu siemiatyckiego prowadziło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec. Koszt inwestycji 1 milion 651 tys. złotych. Powiat Siemiatycki pozyskał na ten cel 825 tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja była realizowana w partnerstwie rządowo – samorządowym.

W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Sołtys wsi Wiercień Duży Tadeusz Piotrowski, Starostwie Marek Bobel i Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Obrycki, członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego: Jan Markiewicz i Wiesław Klepacki, radny Jerzy Górski, Jan Samojluk dyrektor PZD Siemiatycze.

Sołtys Tadeusz Piotrowski podziękował Staroście, radnym i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji  za podjętą decyzję i doprowadzenie do remontu drogi. Natomiast Starosta Marek Bobel podkreślił, że partnerska współpraca gminy z powiatem po raz kolejny przyniosła wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, a także wyglądu miejscowości. 

Rozbudowa obejmowała odcinek drogi powiatowej o długości 3,1 km (położony na terenie Gminy Siemiatycze). Zakres prac zawierał między innymi: wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi, wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej i żwirowej, ustawienie pionowych znaków drogowych.

Inwestycja była finansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotacja pozyskana przez powiat) oraz solidarnie po 25% z budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Siemiatycze.

https://siemiatycze.pl/2021/06/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1718b-klopoty-patry-wiercien-duzy/