Pasowanie na uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

20 października w Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach to bardzo ważna data dla uczniów klasy pierwszej. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów ZSS. W tym roku w szkole podstawowej specjalnej rozpoczęło naukę 7 uczniów, zaś w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 6 nowych uczniów.  ZSS Siemiatycze to placówka oświatowa, dla której organem prowadzącym jest Powiat Siemiatycki.

Mimo stresu Pomimo stresu związanego z publicznym występem uczniowie świetnie poradzili sobie z programem artystycznym (teleturniejem “Familiada” z tematyką wiedzy o szkole), z dumą zaśpiewały hymn Polski i  złożyły przysięgę.

” Ślubuje być dobrym uczniem.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę starał się być dobrym kolegą i koleżanką.
Swoim zachowaniem i nauką chcę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Będę się uczyć tego, co piękne i mądre.
Będę czcił swoją Ojczyznę. “

Tradycyjnie każdy uczeń został pasowany na pierwszoklasistę. Pasowania dokonała dyrektor szkoły Urszula Obrycka poprzez dotknięcie wielkim ołówkiem ramienia każdej osoby. Na koniec wszyscy udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez szkołę i rodziców. Ten dzień z pewnością zapadnie nowym uczniom głęboko w pamięć. Nowy uczniom gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz radosnych dni spędzonych w szkole.