Wystawa “Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej” w Siemiatyczach

Dziś przed siemiatyckim starostwem, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski dokonał uroczystego otwarcia wystawy „Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej” zrealizowanej w ramach projektu Wojewody Podlaskiego we współpracy z Województwem Podlaskim oraz Muzeum Podlaskim w Białymstoku (Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu). W uroczystości uczestniczyli samorządowcy (starostowie, wójtowie, radni powiatu), młodzież siemiatyckiego LO oraz mieszkańcy Siemiatycz.

To historia walki o niepodległość, którą stoczyli mieszkańcy naszego regionu ponad sto lat temu – od 11 listopada 1918 roku aż do 26 sierpnia 1919.  Na planszach można zobaczyć, jak przebiegało odzyskiwanie niepodległości w 14 miastach naszego regionu (Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Mońkach, Sejnach, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach, Wysokim Mazowieckim, Zambrowie).

Mieszkańcy miasta i powiatu mogą oglądać wystawę od 19 października do 2 listopada na placu przed starostwem.

Siemiatycze 16 lutego 1919 roku “Podstawowym zadaniem Polskiej Organizacji Wojskowej w Siemiatyczach było doprowadzenie w odpowiednim momencie do wycofania z miasta i okolic oddziałów i administracji niemieckiej oraz proklamowanie władzy odradzającego się niepodległego państwa polskiego. Jesienią 1918 r. miejscowa POW liczyła ok. 80 osób. Jej organizatorami byli Wanda Wołkówna, Stefan Wójcicki, Paweł Barszczewski, Adam Jakubowski, Stanisław Orlik i Piotr Olszewski, a funkcję komendanta pełnił Stanisław Ratyński. To on 11 listopada 1918 r. wydał podległym sobie peowiakom rozkaz przystąpienia do akcji rozbrajania Niemców, którą podjęto po uroczystej mszy w ko-ściele parafialnym. Doszło do sporadycznych walk (w jednym ze starć zginęła grupa 5 peowiaków), zabezpieczono także niemieckie magazyny broni i żywności. Dwa dni później — 13 listopada ogłoszono ochotniczy zaciąg do POW, co skutkowało powiększeniem się liczebności organizacji do ok. 400 członków, którzy to wkrótce zasilili szeregi Wojska Polskiego. Na początku grudnia 1918 r. zaczęto organizowanie polskiej władzy w mieście, czego następstwem było powołanie Rady Powiatowej pod przewodnictwem Sieńkowskiego. Zachodnia część powiatu była wolna od wojsk niemieckich, wschodnia, z Siemiatyczami włącznie, na mocy wcześniejsze-go porozumienia pozostała w rękach Niemców aż do ewakuacji ostatnich oddziałów z terenów na wschód od Bugu do Prus Wschodnich. Wkroczenie do Siemiatycz pierwszych oddziałów polskich nastąpiło dopiero 16 lutego 1919 r“.

Warto też wziąć udział w konkursie historycznym: https://www.facebook.com/MuzeumHistoryczneBialystok/posts/429583595348388