Twój głos ma znaczenie! Weź udział w badaniu dot. silnych stron i wyzwań naszego powiatu!

Trwają prace nad pierwszą wspólną Strategią Terytorialną dla 28 gmin i 3 powiatów Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, którego Powiat Siemiatycki jest członkiem.

 

Zwracamy się do Państwa – mieszkańców – z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Pytamy w niej o Państwa opinie na temat silnych stron naszego Powiatu, głównych wyzwań, które przed nami stoją, a także o Państwa pomysły na to, jak możemy to wszystko przekuć w konkretne działania. Zwieńczeniem prac na tym etapie będzie Portret Obszaru Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia. Posłuży on jako punkt wyjścia do formułowania strategii rozwoju dla całego obszaru, w tym określenia konkretnych projektów i działań mających ten rozwój wspierać.

Ankieta jest anonimowa i składa się z pięciu pytań. Jej wypełnienie powinno zająć do 10 minut.

LINK do ANKIETY: https://forms.gle/FNNZE7TdwfRL5gBj8

Ankieta będzie dostępna do 31 października 2021 r. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dot. prac nad strategią, prosimy o kontakt na adres: promocja@siemiatycze.pl. Ankietę można również wypełnić w wersji papierowej, która dostępna jest w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, pokój 120 (I piętro).

Dziękujemy za Państwa aktywność. Ważny jest każdy głos – dzięki temu możemy wspólnie kształtować przyszłość naszego powiatu.