Obwieszczenie Starosty Siemiatyckiego o wydaniu postanowienia

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającego na wykonaniu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów obiektu „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna gm. Drohiczyn

Do pobrania: OBWIESZCZENIE o postananowieniu Wierzchuca