Obwieszczenie Starosty siemiatyckiego o wydaniu postanowienia

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającego na wykonaniu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów obiektu „MILEJCZYCE I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki, gm. Milejczyce.

Do pobrania: OBWIESZCZENIE o postananowieniu Milejczyce