“Rozwój kompetencji kluczowych- szansą na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego” – uczniowie odwiedzili Grecję

W ramach projektu Ponadnarodowej Mobilności Uczniów współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod tytułem “Rozwój kompetencji kluczowych- szansą na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego”, 23 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta wyjechało do Grecji aby, z pomocą greckiej szkoły partnerskiej Platon Mepe, rozwijać i podwyższać swoje kompetencje kluczowe.

Głównym celem projektu było rozwinięcie kompetencji młodzieży w zakresie przedmiotów szkolnych jak język polski, język angielski, historia, informatyka i wiedza o społeczeństwie. Poza tym uczestnicy mieli okazję poznać obcą im kulturę i, tym samym, przełamać bariery kulturowe i społeczne. Poprzez różne nieformalne formy uczenia się i współpracę w międzynarodowej grupie oraz zajęcia i działania w tematyce związanej z zagadnieniami tolerancji, kultury i zagrożeniami w internecie, młodzież wzmocniła kompetencje osobiste i społeczne w zakresie świadomości kulturowej oraz poszerzyła swoje horyzonty społeczne i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Działania mobilności składały się z, między innymi, zajęć edukacyjnych w szkole greckiej, zajęć integracyjnych, prezentacji, gier i zabaw, i z warsztatów podczas których młodzież, w grupach lub indywidualnie, tworzyła materiały i prace na temat omawianych zagadnień. Jednym z głównych projektów wykonanych przez uczestników był ‘Słownik hejtu’, który poruszał temat poprawnego doboru słów podczas konwersacji przez internet oraz tematów tabu. Uczniowie uczestniczyli również w programie kulturowym, w ramach którego zwiedzili wpisane na listę UNESCO Meteory oraz brali udział w rejsie na wyspę Skiathos.

Udział w mobilności przyczynił się do podniesienia przez uczestników umiejętności komunikacji w języku angielskim w zwykłej konwersacji jak i w ramach działań edukacyjnych, polepszył ich umiejętność pracy w grupie międzynarodowej, i sprawił, że zyskali oni większą pewność siebie i większy stopień samodzielności. Zdobyte kompetencje pozytywnie wpłyną na życie prywatne i zawodowe uczestników.

 

Projekt nr 2019-2-PMU-2296  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój