Odcinek ulicy Słowiczyńskiej od “Ronda Solidarności” do skrzyżowania z ulicą Kasztanową ukończony

Zakończyły się prace na odcinku ul. Słowiczyńskiej w Siemiatyczach od “Ronda Solidarności” na Zamościu do skrzyżowania z ulicą Kasztanową. W ramach inwestycji została przebudowana jezdnia i chodniki, przebudowano skrzyżowania z drogami bocznymi, przebudowano zjazdy. Remontu doczekała się również kanalizacja deszczowa. Wybudowano przyłącza zasilające lampy na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Inwestorem był Powiat Siemiatycki, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe “Maksbud” z Bielska Podlaskiego.

Jest to największa inwestycja drogowa realizowana w tym roku przez Powiat na terenie Miasta Siemiatycze. Inwestycja (na odcinku miejskim) w 50% kosztów kwalifikowanych jest finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotacja pozyskana przez powiat) oraz wkładu własnego budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Miasta Siemiatycze.

 

W przyszłym roku przebudowane zostaną dwa odcinki ul Słowiczyńskiej: od ul. Kasztanowej do Norwida oraz od Słowiczej do granicy administracyjnej Miasta Siemiatycze (do nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych).

W ramach tego samego zadania pod nazwą  “Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach” wcześniej przebudowany został odcinek trasy położony na terenie Gminy Siemiatycze: od granicy administracyjnej Miasta Siemiatycze do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bacikach Średnich.

Całkowita wartość inwestycji: 8 018 391,01 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 951 471,60 zł