Wojsko Polskie – Powiat Siemiatycki – bliska współpraca!

Dziś w siemiatyckim starostwie doszło do spotkania Starosty Marka Bobla z dowódcami polskiego zgrupowania wojskowego. Celem spotkania było omówienie aktualnej współpracy samorządu z wojskiem oraz możliwości wsparcia żołnierzy pełniących służbę przy wschodniej granicy na odcinku powiatu siemiatyckiego.

Wszyscy wiemy, jak trudna jest sytuacja na naszej wschodniej granicy. Służba żołnierzy jest bardzo odpowiedzialna i trudna. Różne jednostki każdego dnia bronią odcinka granicy, zapobiegając przedostawaniu się nielegalnych migrantów. Dzień, czy w nocy żołnierze wciąż trwają na posterunku, dbając o bezpieczeństwo wszystkich Polaków i powstrzymując nielegalnych migrantów przed wkroczeniem do naszej Ojczyzny.

W trakcie spotkania Starosta Marek Bobel w imieniu Wszystkich Mieszkańców powiatu przekazał podziękowania żołnierzom za ich trudną i wymagającą służbę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wszystkich Polaków.