WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży


Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.)
i uchwały nr 91/537/21 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 3.11.2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI