Starosta odznaczony Medalem “Za zasługi dla obronności kraju”

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk dr Grzegorz Konopko i Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim ppłk dypl. Mirosław Dąbrowski odznaczyli Starostę Siemiatyckiego Marka Bobla brązowym Medalem “Za zasługi dla obronności kraju’. Odznaczenie zostało przyznane przez Ministra Obrony Narodowej. Wojskowi podkreślali iż współpraca pomiędzy polskim wojskiem i starostą układa się wzorcowo.

Starosta Marek Bobel podkreślił, że urząd jest otwarty za współpracę z wojskiem. – Bardzo dobrze współpracuje mi się ze środowiskiem wojskowym, czego najlepszym przykładem jest to, że u naszej siedzibie odbywa się nie tylko kwalifikacja wojskowa,ale mieści się Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Nadawany jest również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

Medal został ustanowiony przez Sejm ustawą z 21 kwietnia 1966 roku. Według ustawy stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal może być również nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji. Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest legitymacja. Medal posiada trzy stopnie: Złoty Medal, Srebrny Medal, Brązowy Medal.

Od 1991, odznaką medalu jest okrągły złocony, srebrzony lub patynowany na brązowo medal o średnicy 36 mm. Na awersie umieszczony jest hełm rycerski w koronie, otoczony liśćmi akantu, pod nim tarcza, na której jest umieszczony orzeł wojskowy w koronie. W otoku jest napis: ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. Na rewersie umieszczony jest w dwóch wierszach poziomo napis: WOJSKO / POLSKIE. Wstążka medalu w obu wersjach jest biała, szerokości 38 mm, z pionowym czerwonym pasem szerokości 20 mm pośrodku.