Informacje o programie pn. ,, Program wyrównywania różnic między regionami III ‘’

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach informują : Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w 2022 roku kontynuowana będzie kolejna edycja ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z tym zapraszamy Państwa do uczestnictwa w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2022.

Termin naboru wniosków dla adresatów obszarów B,C,D,F i G programu przyjmowane będą w terminie od 01 grudnia 2021r. do 31 stycznia 2022 roku.

Zaś wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane będą w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 roku) dostępne są na stronie internetowej PEFRON – www.pefron.org.