Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie zajął 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Solidarna Szkoła 2021”

Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie zajął 2 miejsce w Polsce w konkursie „Solidarna Szkoła 2021”. Ranking szkół był prowadzony w czterech kategoriach, w każdej z nich nagrodzono trzy szkoły, które są najbardziej zaangażowane w realizację programu stypendialnego. W konkursie była brana pod uwagę ilość zebranych środków oraz akcje charytatywne z udziałem uczniów. Szkół spełniających te kryteria było ponad 70. Zespół Szkół Technicznych otrzymał tytuł Laureata „Solidarnej Szkoły 2021” oraz nagrodę finansową w kategorii „szkoły ponadpodstawowe na terenach wiejskich i w małych miastach”.

Ważnym elementem uroczystości było spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą, która objęła honorowym patronatem Galę Konkursu. W tym kameralnym spotkaniu uczestniczyła reprezentacja ZST: Dyrektor Marta Jakimiuk, koordynatorka programu stypendialnego – Sylwia Jankowska, stypendyści – Bartosz Muczko i Zuzanna Daniluk.

Z Fundacją św. Mikołaja ZST w Czartajewie współpracuje od września 2019 roku. Trudna sytuacja materialna stanowi poważną barierę w rozwoju edukacyjnym, stąd pomysł, aby wesprzeć młodych, aktywnych ludzi i pomóc im w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Już po pierwszym roku udziału w programie „Solidarna Szkoła” wypłacono 8 stypendiów po 2 tysiące złotych.

Niestety w kolejnym roku pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam realizację niektórych działań, tj. Walentynkowy Bal Charytatywny, który wcześniej pozwolił na zebranie pokaźnych środków finansowych. Założono zbiórkę na Allegro Charytatywni, na której sprzedawano książki, zabawki, kosmetyki, a nawet narty i palmy wielkanocne. Wszystkie przedmioty pozyskano od nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły.

W szkole powstało koło plastyczne „Cudawianki”, w ramach którego powstawały rękodzieła na kiermasze. Przed świętami sprzedawano ciasta, a na wiosnę sadzonki pomidorów. Uczniowie pisali dyktando na Święto Niepodległości, wspierając w ten sposób zbiórkę na stypendia. Wszystkie te działania, podejmowane w trudnym czasie zamknięcia szkół ze względu na pandemię, pozwoliły na wypłacenie 10 stypendiów po 2 tysiące złotych.

Szkoła nie ustaje w gromadzeniu środków finansowych, a zdobyta nagroda dodaje skrzydeł. Realizując cel Fundacji św. Mikołaja staramy się stworzyć solidarną więź między nauczycielami, uczniami i środowiskiem lokalnym. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą efekty. Przy okazji serdecznie dziękujemy wszystkim życzliwym i hojnym osobom wspierającym program stypendialny Fundacji św. Mikołaja.