Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.) zawiadamiam, że tutejszy Organ zakończył wszczęte z urzędu postępowanie dowodowe dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna gm. Drohiczyn…

Do pobrania: Pełna treść zawiadomienia