Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.) zawiadamiam, że tutejszy Organ zakończył wszczęte z urzędu postępowanie dowodowe dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie „MILEJCZYCE I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki gm. Milejczyce.

Do pobrania: pełna treść zawiadomienia