Staroście Markowi Bobel, płynące z głębi serc wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca…

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Józefa Bobel

Ojca Starosty Siemiatyckiego Marka Bobla

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia

składają

Zarząd i Rada Powiatu Siemiatyckiego,

pracownicy Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

oraz pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych