Uwaga! Od poniedziałku, 24 stycznia – zmiana organizacji pracy starostwa

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem podjęliśmy niezbędne kroki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów urzędu. Od dnia 24 stycznia 2022 roku do odwołania wprowadzamy ograniczenia w dostępie do siedziby urzędu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Godziny pracy urzędu pozostają bez zmian. Dostępny klientom będzie wyłącznie hol na parterze budynku. Urzędnicy będą pracowali jak dotychczas, jednakże bez bezpośredniego kontaktu z klientem. Kontakt z urzędnikami możliwy będzie telefonicznie i mailowo.

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć:

a) drogą elektroniczną (e-mail: powiat@siemiatycze.pl, przez platformę e-PUAP: Skrytka ePUAP: /SPSiemiatycze/SkrytkaESP

b) pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego (ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze)

c) przez złożenie ich w zamkniętej kopercie (szczególnie dokumentów wielostronicowych) do przeznaczonej w tym celu skrzynki podawczej umieszczonej w holu budynku.

W celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie prosimy pozostawić numer telefonu oraz adres e-mail. Kontakt osobisty w sprawach tego wymagających po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem.

Punkt Obsługi Klienta i Kasa nie będą przyjmować dokumentów ani płatności.

Wzory druków (podań i wniosków) są do pobrania na stronie internetowej starostwa.

Dla osób nie posiadających dostępu do internetu, wzory wniosków i podań wyłożone zostaną w holu sali konferencyjnej starostwa. W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku lub ewentualnych pytań, należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dane sprawy.

Numer telefonu na centralę starostwa: (85) 65-66-500

Fax: (85) 65-66-501

Wykaz numerów wewnętrznych telefonów i adresy e-mail pracowników wydziałów poniżej:

1. Wydział Komunikacji i Drogownictwa

wzory dokumentów tutaj: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/spr_obyw/20ad0d14ce0/20ad0d14ce0.html

 • rejestracja pojazdów:

kontakt pod numerami: (85) 65-66-562, (85) 65-66-563, (85) 65-66-565

e-mail: komunikacja@siemiatycze.pl

 • prawa jazdy

kontakt pod numerem: (85) 65-66-564

e-mail: prawojazdy@siemiatycze.pl

2. Starosta Siemiatycki tel: (85) 65-66-500, e-mail: powiat@siemiatycze.pl

3. Wydział Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 • sprawy z zakresu budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa

wzory dokumentów tutaj: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/spr_obyw/4d589141b2d/4d589141b2d.html

 • Miasto Siemiatycze, tel: (85)65-66-533, e-mail: archbud@siemiatycze.pl
 • gm. Perlejewo, tel: (85)65-66-531, e-mail: tomasz.moczulski@siemiatycze.pl
 • gm. Nurzec-Stacja, Miasto i gm. Drohiczyn, gm. Grodzisk, gm. Mielnik, tel: (85)65-66-530, e-mail: b.kazimierczak@siemiatycze.pl
 • Nadzór nad lasami prywatnymi, tel: (85)65-66-536, e-mail: las@siemiatycze.pl
 • Ochrona środowiska tel: (85)65-66-536, e-mail: daniel.wojas@siemiatycze.pl

4.Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

wzory dokumentów tutaj: https://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/spr_obyw/2be4bd0892f/2be4bd0892f.html

e-mail: geodezja@siemiatycze.pl

 • gm. Dziadkowice, gm. Perlejewo, tel: (85)65-66-544
 • gm. Nurzec-Stacja, gm. Milejczyce, tel: (85)65-66-545
 • gm. Grodzisk, Miasto i gm. Drohiczyn, tel: (85)65-66-546
 • m. Siemiatycze, gm. Mielnik, tel: (85)65-66-547
 • gm. Siemiatycze, tel: (85)65-66-548
 • Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, tel: (85)65-66-549
 • Ochrona Gruntów Rolnych, tel: (85)65-66-549
 • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projekotwej, tel: (85)65-66-551, (85)65-66-550

Opłaty za udostępnione materiały i dokumenty przez wydział geodezji, każdorazowo określane są w dokumencie obliczenia opłaty (DOO), który to dokument będzie wysyłany na adres e-mail zamawiającego, dlatego też w składanym wniosku należy bezwzględnie podać adres e-mail wnioskodawcy. Dokumenty będą wydane lub przesłane po wykonaniu opłaty na podany w DOO

Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na podany adres e-mail.

5.Wydział Organizacyjno – Prawny

wzory dokumentów tutaj: https://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/spr_obyw/OR/Karty_Uslug_OR.html

 • Sektetariat, tel: (85)65-66-500

6. Wydział Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu

wzory dokumentów tutaj: https://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/spr_obyw/24133dbd87d/24133dbd87d.html

 • inwestycje, promocja, kultura, turystyka, współpraca z NGO, pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy, tel: (85) 65 66 510, (85) 65-66-526

7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Będzie udzielał porad telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Kontakt pod numerem: (85) 65-66–526

e-mail: konsument@siemiatycze.pl

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W STAROSTWIE

OBSŁUGA PETENTÓW PRZEZ PRAWNIKÓW TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (TELEFONICZNĄ LUB MAILOWĄ)

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wykazanie zrozumienia w związku z zaistniałą sytuacją.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.