Mamy nową kierowniczkę siemiatyckiego PCPR-u

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach ma nową kierownik. Od 10 lutego zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Siemiatyckiego kierowniczką PCPR jest  Anna Skomorowska, która od 1 lipca 2021 pełniła obowiązki kierownika PCPR w Siemiatyczach. Jak mówi o sobie – lubi wyzwania i pracę na rzecz drugiego człowieka, co z pewnością będzie mogła wykorzystać w powiatowej jednostce.

Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Nowej Pani Kierownik gratulujemy i życzymy samych sukcesów!