Rusza wyczekiwana przebudowa ulicy Kościuszki w Siemiatyczach. Umowa z wykonawcą została podpisana!

Dziś w siemiatyckim starostwie została podpisana umowa dotycząca przebudowy ulicy Kościuszki w Siemiatyczach. Będzie to pierwszy etap przebudowy całej ulicy Kościuszki.  Chodzi o 2,7 kilometrowy odcinek drogi od ronda przy mleczarni “Polser” do skrzyżowania z drogą wojewódzką 640 (Siemiatycze-Adamowo), którego stan techniczny i estetyczny od wielu lat pozostawia wiele do życzenia.

Ulica praktycznie od kilkudziesięciu lat czekała na przeprowadzenie gruntownej modernizacji. Dzisiaj głównie dzięki staraniom Starosty Siemiatyckiego Marka Bobla oraz całego Zarządu, powiat  na ten cel pozyskał dotację z rządowego programu “Polski Ład” w wysokości 9,5 miliona złotych. Powiat odebrał już bankową promesę, która gwarantuje dofinansowanie dla tej inwestycji.

Inwestycja będzie realizowana na zasadzie “zaprojektuj i wybuduj”, a wykonawcą wyłonionym w przetargu zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ”Transbet” z Białej Podlaskiej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 10,1 miliona złotych.

Dotacja z rządowego programu pokryje blisko aż 94% kosztów całości inwestycji (9,5 miliona złotych) pozostała kwota ponad 600 tysięcy złotych jest wkładem własnym samorządu: Powiatu Siemiatyckiego i prawdopodobnie Miasta Siemiatycze. Powiat otwarty na dobrą współpracę oczekuje na odpowiedź z magistratu, czy i w jakiej wysokości samorząd miejski będzie partycypował w kosztach inwestycji. Dotychczas powiat realizował wspólnie z samorządami inwestycje na zasadzie udziału we wkładzie własnym: 50% powiat – 50% dany samorząd gminny. Warto zaznaczyć iż przy ul. Kościuszki na odcinku objętym przebudową znajdują się znaczące zakłady pracy i specjalnie wyznaczone miejskie tereny przeznaczone pod działalność przemysłowo – usługową.

Zgodnie z umową realizowaną na zasadzie “zaprojektu i wybuduj” najpóźniej do 10 września tego roku wykonawca – spółka “Transbet” zobowiązana jest do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich pozwoleń. Natomiast do 18 listopada 2022 roku przewidziany jest pierwszy etap przebudowy. Zaś finał całej inwestycji najpóźniej do 10 września 2023 roku.

 

Zadanie zakłada między innymi całkowitą przebudowę nawierzchni jezdni, wymianę podbudowy drogi, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika itd… Będzie to kolejna wielomilionowa inwestycja drogowa Powiatu Siemiatyckiego zrealizowana na terenie Miasta Siemiatycze.