POWIAT SIEMIATYCKI pozyskał 55 MILIONÓW ZŁOTYCH na prace scaleniowe w gminie MILEJCZYCE I DROHICZYN!

POWIAT SIEMIATYCKI POZYSKAŁ 55 MILIONÓW ZŁOTYCH NA PRACE SCALENIOWE
W GMINIE MILEJCZYCE I DROHICZYN!
Powiat siemiatycki zrealizuje dwa projekty, dzięki którym scali blisko 5 tys. ha. Taką decyzję podjął zarząd województwa podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 24 lutego. Dotacja pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Celem tych inwestycji jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydzielenie gruntów niezbędnych na cele infrastruktury technicznej.
Projekty scaleniowe, realizowane z udziałem funduszy unijnych, to krok w stronę wzrostu konkurencyjności branży rolnej regionu. Jednocześnie pozwalają uporządkować infrastrukturę drogową w poszczególnych powiatach – powiedziała Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.
Jako zarząd pamiętamy, że rolnictwo jest najważniejszą gałęzią rozwoju Podlaskiego. Musimy inwestować w jego rozwój, a scalenia są jednym z narzędzi do tego – dodał Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego.
W ramach pierwszej inwestycji powiat otrzyma 16,3 mln zł na scalenia w miejscowościach: Chrołowice, Chutkowice, Wierzchuca Nadbużna, Putkowice Nadolne (gmina Drohiczyn). Obejmie ona blisko 1,4 tys. ha.
Dotacja na drugą inwestycję wyniesie 38,4 mln zł. Scalenia obejmą w tym wypadku 3,4 tys. ha w miejscowościach: Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki (gmina Milejczyce).
Przypomnijmy, że 16 lutego podpisano umowę na podstawie, której powiat siemiatycki otrzyma dodatkowe blisko 4 miliony złotych na drogi poscaleniowe, które w tym roku będą budowane na terenie Gminy Perlejewo w ramach realizowanego projektu „Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo”. Na wniosek powiatu Zarząd Województwa Podlaskiego zadecydował wówczas o przyznaniu dodatkowych ponad 3 milionów 832 tys. złotych na realizację powyższego projektu. Wartość realizowanego projektu na terenie Gminy Perlejewo przekracza 28 milionów złotych, z czego na same drogi powiat siemiatycki skieruje blisko 21 milionów złotych.
W sumie wartość tylko tych trzech projektów, które w zakresie scaleń będzie realizował powiat siemiatycki wynosi ponad 82 mln zł. Siemiatyccy starostowie od lat byli liderami w pozyskiwaniu środków na scalenia nie tylko w skali województwa, ale i w skali kraju. Jak widać dobrą passę, którą rozpoczął wieloletni starosta śp. Jan Zalewski, kontynuuje obecny starosta Marek Bobel wraz z zarządem powiatu i pracownikami starostwa.
Źródło: Województwo Podlaskie