Powiat Siemiatycki solidarny z Ukrainą

Mieszkańcy Ukrainy mają prawo do wolności, budowania własnej przyszłości, pokoju, bezpieczeństwa i życia bez zagrożeń. Chcemy być solidarni z narodem ukraińskim, okazać nasze serce i wsparcie. W takich chwilach ważne są gesty wsparcia. Powiat Siemiatycki przyłącza się do ogólnopolskiej akcji solidarności z Ukrainą.  W tym bardzo trudnym czasie – jesteśmy z Wami!