Zmarł wieloletni przewodniczący powiatowej rady zatrudnienia, przedsiębiorca i społecznik śp. Mieczysław Swajda