Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Siemiatycze, 2022-03-07

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod.: 62/5, 62/7, 62/9 o łącznej powierzchni 0,9100 ha – Cena wywoławcza nieruchomości – 244 000,00 zł netto + VAT.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada urządzoną KW Nr BI3P/00037449/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych
w Siemiatyczach. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Słochy Annopolskie.

I Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 25 lutego 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

WW. przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

STAROSTA

mgr Marek Bobel