Pierwsi uchodźcy z Ukrainy są już w powiecie siemiatyckim. Bezpieczni, zaopatrzeni, wdzięczni za pomoc

Do Powiatu Siemiatyckiego przybyła pierwsza grupa uchodźców z Ukrainy (kilkanaście osób). Są to mieszkańcy między innymi z Iwano-Frankowska i obwodu iwanofrankowskiego. Powiat Siemiatycki jest odpowiedzialny za organizację doraźnych miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym – Ukrainy.  Powiat jest odpowiedzialny również za dyslokację tych osób na terenie całego powiatu. Jest to zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego z 27 lutego 2022 roku. Aktualnie Powiat Siemiatycki jest gotowy do przyjęcia 300 uchodźców z Ukrainy.

Osoby które przyjechały są u nas bezpieczne: między innymi otrzymały gorące  posiłki, pomoc medyczną. Część z darów przekazanych przez mieszkańców naszego powiatu w ramach trwającej zbiórki trafiła właśnie do uchodźców, którzy przyjechali do naszego powiatu. Uchodźcy zwrócili się do nas z prośbą, by już dziś Wszystkim Państwu podziękować za wielkie serce i okazywaną pomoc.

Warto przypomnieć iż  obywatele Ukrainy, którzy potrzebują schronienia na terenie Powiatu Siemiatyckiego mogą zgłosić się osobiście do urzędu  celem uzyskania stosownej pomocy – Starostwo Powiatowe ul. Leg. Piłsudskiego 3 w Siemiatyczach

pok. 108, I piętro,  lub tel. (85) 65 66 575. (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30)

Po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od pracy  zgłoszenia o pomoc należy kierować pod numery tel.

506713625 – Justyna Trusiak Pełnomocnikiem ds. Obronności

604128302 – Sylwester Zgierun Wicestarosta Siemiatycki

lub pocztą elektroniczną na poniższe adresy email:

ocizk@siemiatycze.pl, sylwester.zgierun@siemiatycze.pl

Osoby z Ukrainy, które samodzielnie znalazły już zakwaterowanie na terenie Powiatu Siemiatyckiego proszone są o zgłoszenia tego faktu pod wyżej wymienionymi numerami tel.  lub złożenie wizyty osobistej w siemiatyckim starostwie (pok. 108, I piętro ) – celem uzyskania dodatkowej pomocy.


UWAGA – mieszkańcy powiatu siemiatyckiego, którzy wyrażają chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy pod swój dach i udzielić schronienia mogą zgłaszać ten fakt pod numer tel.

(wskazane miejsca pobytu – będą stanowiły rezerwową bazę lokalową):

506713625 – Justyna Trusiak Pełnomocnikiem ds. Obronności

604128302 – Sylwester Zgierun Wicestarosta Siemiatycki