Środki opatrunkowe i medyczne przekazane przez Powiat Siemiatycki i pracowników SP ZOZ Siemiatycze trafiły dziś na Ukrainę!

Środki opatrunkowe, leki i rożnego rodzaju środki medyczne, które zakupił Powiat Siemiatycki z własnego budżetu za blisko 20 tysięcy złotych zostały dziś nad ranem jako pomoc humanitarna przekazane na Ukrainę.

Niezbędnych środków medycznych i leków brakuje w szpitalach w Ukrainie – stąd odpowiedź Powiatu Siemiatyckiego. Akcję koordynują Starosta Siemiatycki Marek Bobel i Wicestarosta Siemiatycki Sylwester Zgierun wraz z wyznaczonymi pracownikami starostwa.

Tym samym transportem na Ukrainę przekazaliśmy bardzo cenny “Dar Serca” wszystkich pracowników siemiatyckiego szpitala – SP ZOZ Siemiatycze za zebraną kwotę blisko 11 tysięcy złotych wspólnie zakupili na Ukrainę środki opatrunkowe i medyczne.

W pomocy humanitarnej powiatu i siemiatyckiego szpitala znajdują się m.in. medykamenty, materiały opatrunkowe, cewniki, płyny dezynfekujące, strzykawki, igły, szyny ratownicze, przyrządy do infuzji, gazy jałowe, kaniule do wlewów żylnych, rękawice, zestawy do zamykania ran, rurki intubacyjne.

Wczoraj środki medyczne zostały zapakowane do strażackiego busa (Komendy Powiatowej PSP Siemiatycze), a dziś nad ranem dzięki siemiatyckim strażakom, na których zawsze można liczyć  na przejściu granicznym przetransportowana pomoc humanitarna została przekazane Ukraińcom. Dodatkowo strona ukraińska otrzymała pomoc w postaci żywności i środków higienicznych, które do siemiatyckiego starostwa dostarczyli mieszkańcy powiatu, szkoły, instytucje, poszczególne gminy itd.

Pomoc humanitarna z Powiatu Siemiatyckiego i “Dar Serca” pracowników siemiatyckiego szpitala trafi do Powiatu Czerwonyhrad, a następnie do różnych rejonów na Ukrainie, gdzie ludzie czekają na nasza wspólną cenną pomoc.

Dziękujemy dzielnym wolontariuszom z  siemiatyckiego Liceum Ogólnokształcącego  i Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie za okazaną cenną pomoc.