Życzenia dla Sołtysów i Rad Sołeckich z Powiatu Siemiatyckiego

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim z Powiatu Siemiatyckiego składamy serdeczne podziękowania

i słowa uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w dalszej działalności sołeckiej oraz uznania społecznego.

Starosta Siemiatycki – Marek Bobel

Wicestarosta Siemiatycki – Sylwester Zgierun

Powiat Siemiatycki, 11 marca 2022r.