Zawiadomienie o zebraniu scaleniowym – DĘBITKA I INNE

Siemiatycze, 2022-03-17

GG.661.1.5.2018.2019.2020.2021.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów obiektu „DĘBITKA I INNE”, w skład którego wchodzą obręby ewidencyjne: 0001 Siemiatycze, 0002 Siemiatycze i jednostka ewidencyjna Siemiatycze obszar wiejski, obręb 0003 Baciki Dalsze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie Starosta Siemiatycki na podstawie art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r., o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2021.1912 z późn. zm.), przedstawia harmonogram spotkań z uczestnikami scalenia w celu okazania opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia, które odbędą się przy ul. Kościuszki 43 w budynku za Zespołem Szkół w Siemiatyczach.

 

– 11 kwiecień 2022 r. (poniedziałek) – w godz. 10:00 – 15:30;

– 12 kwiecień 2022 r. (wtorek) – w godz. 08:00 – 15:30;

– 13 kwiecień 2022 r. (środa) – w godz. 08:00 – 15:30;

– 14 kwiecień 2022 r. (czwartek) – w godz. 08:00 – 15:30;

– 15 kwiecień 2022 r. (piątek) – w godz. 08:00 – 15:30;

– 19 kwiecień 2022 r. (wtorek) – w godz. 10:00 – 15:30;

– 20 kwiecień 2022 r. (środa) – w godz. 08:00 – 15:30;

– 21 kwiecień 2022 r. (czwartek) – w godz.08:00 – 15:30;

– 22 kwiecień 2022 r. (piątek) – w godz. 08:00 – 12:30

 

W toku czynności okazania Starosta Siemiatycki przy udziale geodety wykonawcy projektu scalenia gruntów, na podstawie rejestru szczegółowego po scaleniu będzie indywidualnie informował każdego uczestnika scalenia o obszarze i szacunku wydzielonych dla niego gruntów.

Okazanie projektu scalenia gruntów obiektu „DĘBITKA I INNE” zostanie zakończone zebraniem ogólnym uczestników scalenia, które odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

Na zebraniu odczytane zostaną również zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.                                                      

            Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w w/w projekcie, może w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia tj. od dnia 22 kwietnia 2022 r. zgłaszać na piśmie Staroście zastrzeżenia do tego projektu.

 

Z uwagi na bardzo ważny charakter spraw obecność na zebraniu jest obowiązkowa.                                       

 

Z poważaniem

STAROSTA

mgr Marek Bobel

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania – zgodnie z art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U.2021.1912 t.j.)
  2. Urząd Miasta Siemiatycze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń
  3. Urząd Gminy Siemiatycze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń
  4. Sołtys wsi Baciki Dalsze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń
  5. Zarząd Wspólnoty Leśno Gruntowej „Dębitka i inne”
  6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
  7. Zespół Szkół w Siemiatyczach
  8. a/a.

 

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAWIADOMIENIA