Do końca lipca Granne z nową asfaltową drogą

D końca lipca zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa w miejscowości Granne. Jest to możliwe dzięki współpracy Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Perlejewo oraz pozyskaniu przez powiat dofinansowania dla inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace budowlane za kwotę blisko 394 tysięcy złotych wykona spółka “Maksbud” z Bielska Podlaskiego.

W środę, 20 kwietnia w starostwie w obecności Starosty Marka Bobla, Wicestarosty Sylwestra Zgieruna, radnej Bożeny Bujno w imieniu Powiatu Siemiatyckiego stosowną umowę z wykonawcą spółką “Maksbud” reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jana Miniuka podpisał p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach Jerzy Czapiuk. Zgodnie z umową prace budowlane mają się zakończyć najpóźniej do końca lipca tego roku.

Zdanie dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Granne o długości 0,630 km i obejmuje wymianę oraz odnowienie elementów drogi w
sposób następujący:
usunięcie darni z istniejących poboczy,
remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie mieszanką mineralno – bitumiczną i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej,
remont poboczy poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie,
remont istniejącego przepustu pod drogą
Warto wspomnieć iż powiat siemiatycki prowadzi prace związane z planowaną budową nowej przeprawy mostowej w Grannem, która docelowo połączy Powiat Siemiatycki i Powiat Sokołowski, Województwo Podlaskie z Mazowieckim oraz gminę Perlejewo z gminą Jabłonna Lacka.  Obecnie inwestycja jest na etapie projektowym i uzyskania niezbędnych decyzji środowiskowych. Inwestycja w głównej mierze ma być sfinansowana z rządowego programu “Mosty dla regionów”.