Porozumienie podpisane. Ruszają prace scaleniowe na terenie gminy Milejczyce i Drohiczyn

Dziś w siemiatyckim starostwie zostało podpisane porozumienie, którego przedmiotem jest wykonanie przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku prac związanych z realizacją scalenia gruntów na obiektach “Wierzchuca i inne” i “Milejczyce i inne”. Porozumienie w tej sprawie podpisał Starosta Siemiatycki Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun i Magdalena Borowska Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Powiat siemiatycki pozyskał  rekordową kwotę 55 milionów złotych na realizację powyższych projektów scaleniowych.  Pierwszy z nich obiekt scaleniowy  “Wierzchuca i inne” na kwotę 16,3 mln zł dotyczy miejscowości Chrołowice, Chutkowice, Wierzchuca Nadbużna, Putkowice Nadolne (gmina Drohiczyn). Scalony zostanie obszar wynoszący blisko 1,4 tys. ha.

Natomiast pozyskana dotacja na drugą inwestycję – scalenia obiektu “Milejczyce i inne” to 38,4 mln zł. Tu scalenia obejmą aż 3,4 tys. ha w miejscowościach: Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki (gmina Milejczyce).

Prace scaleniowe są prowadzone dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, zmniejszenia liczby działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach rolnych i likwidacji szachownicy działek. Celem scalania gruntów jest też dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu czy likwidacji współwłasności i wspólnot gruntowych. Bardzo ważne są prace poscaleniowe – przebudowa i budowa dróg służących poprawie warunków życia mieszkańców GMINY MILEJCZYCE I DROHICZYN.