Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I”

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I” dofinansowane ze środków Programu.

Całkowita wartość inwestycji: 10 131 751,94 zł

Kwota dofinansowania: 9 500 000,00 zł

Celem realizacji projektu jest przebudowa drogi nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podwyższenie komfortu ruchu pieszo-rowerowego, podróżowania a także stworzenie optymalnych warunków dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Remont nawierzchni usprawni obsługę sfery przemysłowej miasta Siemiatycze, w której znajdują się największe zakłady produkcyjno-usługowe oraz komunalne o znaczeniu strategicznym.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1783B o długości około 2 654 m, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Zakres rzeczowy planowanych robót do wykonania obejmuje między innym wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi, nawierzchni skrzyżowań z drogami bocznymi, konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidulanych i publicznych, nawierzchni opasek i ciągów pieszych, konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych, konstrukcji nawierzchni jezdni manewrowych, poboczy, kanalizacji deszczowej, oznakowania.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma ”TRANSBET” Wojtiuk Spółka Jawna, 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ”TRANSBET” Marian Wojtiuk, 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a.

Umowa została podpisana: 10 lutego 2022r.

Termin realizacji zadania: do 10 października 2023r.