Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole – nauczyciele podnoszą swoje kompetencje

W Siemiatyczach odbyło się szkolenie zorganizowane i sfinansowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach prowadzonej przez Poradnię Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli pn. „Zaburzenia psychospołeczne rozwoju ucznia”. Szkolenie prowadziła dr Katarzyna Marciniak – Paprocka.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania objawów depresji i innych zaburzeń emocji i zachowania dzieci i młodzieży, doskonalenia skutecznych metod komunikacji oraz umiejętności współpracy z rodzicami uczniów.

W szkoleniu wzięły udział 34 osoby: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy z większości szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu siemiatyckiego oraz specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach.

Temat szkolenia został zaproponowany w związku z sygnalizowanymi przez szkoły i rodziców narastającymi problemami dotyczącymi kondycji psychicznej uczniów. Znaczącym czynnikiem, który negatywnie wpłynął na rozwój psychiczny młodych ludzi była sytuacja pandemiczna, zdalne nauczanie. Szacuje się, że nawet około 10% młodzieży w wieku szkolnym może przejawiać zachowania będące objawami depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i innych problemów psychicznych negatywnie wpływających na proces uczenia się.