Pięć firm zainteresowanych remontem nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Grodzisk – Sypnie

Powiat Siemiatycki wspólnie z Gminą Grodzisk zamierza wyremontować nawierzchnię bitumiczną na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie. Prace drogowe dotyczyłyby 3,8 kilometrowego odcinka drogi. Na ten cel Powiat Siemiatycki pozyskał dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w wysokości 50% kosztów inwestycji, czyli ponad 1 mln złotych. Na realizację inwestycji inwestor – Powiat Siemiatycki zamierzał przeznaczyć kwotę 2 miliony 97 tys. złotych.

Do ogłoszonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach przetargu na remont drogi przystąpiło w sumie 5 firm drogowych z województwa podlaskiego i mazowieckiego. Najtańszą ofertę złożyła spółka “Maksbud” z Bielska Podlaskiego – 2 miliony 274 tys. złotych, najdroższa oferta złożona w przetargu przez spółkę “Strabag” opiewa na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Podpisanie umowy planowane jest na na koniec kwietnia, a wybrany wykonawca będzie miał 3 miesiące na realizację zadania.

Oferta n1.
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” z Bielsk Podlaskiego  cena: 2 274 758,38 zł zł
Oferta nr 2.
STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa  cena : 4 075 494,88 zł
Oferta nr 3.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych MIKST z Węgrowa cena: 3 279 500,48 zł
Oferta nr 4.
„FEDRO” Sp. z o. o. z Osiecka   cena: 3 276 249,96 zł
Oferta nr 5.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIKRUSZ z Miedznej cena: 2 849 548,26 zł

Zadanie dotyczy remontu drogi na odcinku długości 3,825 km i obejmuje wymianę oraz odnowienie elementów drogi w
sposób następujący:
usunięcie darni z istniejących poboczy oraz ścinka zawyżonych poboczy,
– remont podbudowy żwirowej pod wykruszonymi krawędziami istniejącej jezdni, przy użyciu kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie,
– remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie mieszanką mineralno – bitumiczną i wykonanie warstwy
ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej,
remont poboczy żwirowych poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym
mechanicznie,
remont istniejących przepustów pod drogą wraz z naprawą umocnień wlotów i wylotów – bez zmiany rzędnych posadowienia oraz średnic rur,
wymiana pionowego oznakowania odcinka drogi.