W powiecie siemiatyckim trwa kwalifikacja wojskowa

W siemiatyckim starostwie trwa kwalifikacja wojskowa, podczas której 19-latkowie przechodzą badania lekarskie i otrzymują odpowiednią kategorię zdrowia określającą przydatność do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja rozpoczęła się 12 kwietnia i potrwa do 29 kwietnia. W powiecie siemiatyckim w tym roku przed komisją ma stawić się ponad 230 osób.

W trakcie prowadzonej kwalifikacji, przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej – 14. Batalionu Lekkiej Piechoty z Hajnówki zachęcają do wstępowania w szeregi formacji WOT.

Oprócz przedstawicieli Powiatowej Komisji Lekarskiej w komisji kwalifikacyjnej pracują osoby wprowadzające dane do ewidencji wojskowej, przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim oraz przedstawiciel gminy. Mieszkańcy Miasta Siemiatycze, Gmin: Siemiatycze, Mielnik, Milejczyce, Perlejewo, Drohiczyn, Nurzec Stacja  kwalifikację mają już za sobą. Przed komisją stawić się muszą jeszcze mężczyźni z Gmin: Grodzisk i Dziadkowice.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do wojska otrzymują szczegółową informacje od przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim o ścieżce rozwoju i zasadach rekrutacji, by w przyszłości móc zostać żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie przydatności do służby wojskowej. W jej trakcie przeprowadza się badania lekarskie, zbiera wywiad oraz ocenia przydatność posiadanego wykształcenia lub umiejętności zawodowych. Po zebraniu wszystkich danych, osoba stająca przed komisją otrzymuje się jedną z czterech kategorii:
• kategoria A – oznacza osobę zdolną do czynnej służby wojskowej,
• kategoria B – oznacza osobę czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej; można ją otrzymać jeśli jest prawdopodobne, że w ciągu 24 miesięcy stan zdrowia ulegnie poprawie,
• kategoria D – oznacza osobę niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
• kategoria E – oznacza osobę trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.