Apel w sprawie wskazania miejsc spoczynku uczestników Powstania Warszawskiego

Muzeum Postania Warszawskiego rozpoczęło w ubiegłym roku strategiczny projekt związany z upamiętnianiem Powstańców Warszawskich polegający na przygotowaniu bazy grobów Powstańców Warszawskich w całej Polsce. Muzeum chce ją uporządkować, oznaczyć miejsca, gdzie hipotetycznie mogą spoczywać Powstańcy, zidentyfikować groby, które nie zostały oznaczone. Będzie to zarówno przyczynek do dogłębnych badań historycznych, ale także impuls do renowacji kwater przez stosowne instytucje.

W ramach Działu historycznego MPW powołany został zespół historyków, który pracuje nad zbieraniem i weryfikacją danych do projektu. Wykonywane są także zdjęcia nagrobków w celu zamieszczenia ich w powstałej w ubiegłym roku bazie grobów Powstańców Warszawskich dostępnej na stronie Muzeum. Inicjatorom przedsięwzięcia zależy na pozyskaniu wszelkich danych, które wzbogacą prowadzone kwerendy.

Muzeum Powstania Warszawskiego próbuje ustalić nazwiska wszystkich mieszkańców naszego powiatu siemiatyckiego, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Potrzebna jest jednak pomoc mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w poszukiwaniach uczestników Powstania Warszawskiego z terenu powiatu siemiatyckiego.

Do kwerend i weryfikacji danych potrzebne są:

1) listy lokalnych nekropolii na terenie powiatu siemiatyckiego, na których hipotetycznie mogą spoczywać Powstańcy Warszawscy,

2) listy osób, które mają Państwo zidentyfikowanych jako Powstańcy, którzy zostali pochowani na terenie powiatu siemiatyckiego,

3) zdjęcia nagrobków kwater powstańczych

4) wskazania osób, które mogłyby wesprzeć MPW w poszukiwaniach

Informacje proszę przesyłać na adres promocja@siemiatycze.pl, nr tel. (85) 65 66 526