Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 Siemiatycze, 2022-05-24

 

INFORMACJA

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w obrębie Słochy Annopolskie
gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod.: 62/5, 62/7, 62/9 o łącznej powierzchni  0,9100 ha – Cena wywoławcza nieruchomości – 170 000,00 zł netto + VAT. Wyżej wymieniona nieruchomość posiada urządzoną KW Nr BI3P/00037449/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych
w Siemiatyczach. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej  w obrębie Słochy Annopolskie.

 

II Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu  13 maja 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Słochy Annopolskie, gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 

STAROSTA

mgr Marek Bobel