Powiat siemiatycki otrzymał 97 mln zł z II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały rządową dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Powiat Siemiatycki otrzymał kwotę 15 milionów złotych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Pozostała kwota – ponad 82 miliony złotych – trafi do gmin w powiecie.

Powiat Siemiatycki zrealizuje dwa zadania inwestycyjne:

1. „Budowa strzelnicy w powiecie siemiatyckim”, 5 000 000 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice, 10 000 000 zł

Gmina Drohiczyn:

1. Przebudowa drogi gminnej Sieniewice – Bujaki przez Sady, kwota dofinansowania 8 999 000 zł

2. Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczyn, 1 000 000 zł

Gmina Dziadkowice:

1. Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice, 7 600 000 zł

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice, 1 530 000 zł

Gmina Grodzisk:

1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I, 4 455 000 zł

2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, 4 500 000 zł

Gmina Mielnik

1. Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik,  7 000 000 zł

2. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik, 4 940 000 zł

Gmina Milejczyce

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach wraz budową kompleksu sportowego, 6 300 000 zł

2. Budowa, przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milejczyce, 5 100 000 zł

Gmina Nurzec Stacja:

1. Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji, 4 750 000 zł

Gmina Perlejewo

1. Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo, 8 360 000 zł

2. Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy, 1 620 000 zł

Gmina Siemiatycze:

1. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew, 4 950 000 zł

Miasto Siemiatycze:

1. Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej, 4 500 000 zł

2. Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat, 6 650 000 zł