Starosta Siemiatycki odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi

Niezwykle uroczyście przebiegły obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, zorganizowane 27 maja w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju samorządności w Polsce, wśród których znalazł się Starosta Siemiatycki Marek Bobel, który odebrał Srebrny Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce

Prezydenta Andrzeja Dudę, w którym podkreślił znaczącą rolę pracy wykonywanej przez władze samorządowe dla rozwoju społeczności lokalnych, regionów i całego kraju. “Każdy z Państwa budując swoją małą ojczyznę, na poziomie lokalnym, regionalnym, buduje także każdą cegiełką, którą na co dzień układa nasz wspólny dobrobyt, dobrobyt całej Polski. Dziękuję Wam z całego serca i z całą mocą za to, że tak pięknie wykonujecie tę służbę na co dzień wraz ze swoimi mieszkańcami. Ogromnie jestem Wam za to wdzięczny” – mówił Prezydent dziękując przybyłym gościom za wypełnianie swych obowiązków z zaangażowaniem i troską o dobro wspólnoty samorządowej.

Starosta Marek Bobel zadedykował Srebrny Krzyż Zasługi wszystkim osobom, którzy od lat wspierają Go w działaniach podejmowanych na niwie samorządu dla dobra mieszkańców oraz są źródłem idei i dobrych pomysłów, które dzięki współpracy udało się dotychczas zrealizować.

Krzyż Zasługi to polskie cywilne odznaczenie państwowe nadawane przez Prezydenta RP za zasługi dla państwa lub obywateli. Odznaczeniem tym może zostać wyróżniona osoba, której działania przekraczają zakres jej zwykłych obowiązków, a przynoszą znaczną korzyść państwu lub obywatelom. Dzieli się ono na III stopnie: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi.

Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku w jubileusz 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/dzien-samorzadu-terytorialnego,54407