Trwa drugi etap przebudowy ulicy Słowiczyńskiej w Siemiatyczach. Inwestycja warta ponad 8 mln zł

II etap przebudowy obejmuje swoim zakresem odcinek drogi drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach: od ul. Kasztanowej do Norwida oraz od Słowiczej do granicy administracyjnej Miasta Siemiatycze (do nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych).

Zadanie obejmuje między innymi : przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowę zjazdów, gruntowny remont kanalizacji deszczowej itd. Całość prac budowlanych zakończy się najpóźniej do połowy października tego roku. Wykonawcą prac na zlecenie powiatu jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe “Maksbud” z Bielska Podlaskiego.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotacja pozyskana przez powiat).

W ubiegłym roku zrealizowany został pierwszy etap tej inwestycji, czyli przebudowa ulicy Słowiczyńskiej od ronda Solidarności na Zamościu do ul. Kasztanowej oraz przebudowany został odcinek trasy położony na terenie Gminy Siemiatycze: od granicy administracyjnej Miasta Siemiatycze do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bacikach Średnich.  Całkowita wartość inwestycji: 8 018 391,01 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 951 471,60 zł

Obecnie na końcowym etapie projektowania jest zadanie inwestycyjne powiatu dotyczące przebudowy ulicy Kościuszki w Siemiatyczach: od ronda przy mleczarni “Polser” do skrzyżowania z drogą wojewódzką 640 (Siemiatycze-Adamowo). Całkowita wartość tej inwestycji wynosi ponad 10 milionów złotych.