Wojskowe Centrum Rekrutacji – promocja służby i edukacji wojskowej

Dziś w siemiatyckim starostwie w ramach funkcjonującego Wojskowego Centrum Rekrutacji uczniowie szkół podstawowych mogli zapoznać się z bogatą ofertą dalszego kształcenia zarówno w Oddziałach Przygotowania Wojskowego oraz w dalszej kolejności studiowania na uczelniach wojskowych. Warto przypomnieć iż Oddziała Przygotowania Wojskowego (tzw. klasa mundurowa) funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie.

Celem akcji było również przekazanie młodzieży wszelkich informacji dotyczących możliwości wstąpienia do zawodowej służby wojskowej poprzez służbę przygotowawczą lub szkolnictwo wojskowe, zdobycia konkretnej specjalności wojskowej i warunków rozwoju, jakie stwarza system szkolnictwa wojskowego, od szeregowego do oficera.

W spotkaniu organizowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsk Podlaskim uczestniczyła Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty, Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego, ppłk Mirosław Dąbrowski Komendant WCR w Bielsku Podlaskim, Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun.

W trakcie spotkania Komendant WCR w Bielsku Podlaskim przekazał okolicznościowe podziękowania za wzorową współpracę i wsparcie w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

Podczas WCR uczniowie mogli się spotkać z żołnierzami z 18. Łomżyńskiego Pułku Rozpoznawczego, 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, 18. Batalionu Dowodzenia w Siedlcach, oraz 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Bezpośrednie spotkania z uczniami mają zwiększyć zainteresowanie służbą wojskową oraz przekonać do służby w poszczególnych jednostkach na terenie całego kraju.