Powiat Siemiatycki i Czerwonogradzki (Ukraina) podpisały umowę o partnerskiej współpracy

Powiat Siemiatycki podpisał umowę o partnerskiej współpracy z ukraińskim Powiatem Czerwonogradzkim. W imieniu powiatu siemiatyckiego umowę podpisał Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun ze strony ukraińskiej Starosta Czerwonogradu Andrzej Porycki.

Podpisana umowa zakłada między innymi współpracę: ekonomiczną, kulturową, oświatową. Strony będą popierać rozwój kontaktów w dziedzinie sportu i turystyki, zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej. Strony będą spierać działania na rzecz zachowania i rozwoju pozytywnych tradycji wspólnego dziedzictwa oraz pokonywania uprzedzeń i negatywnych stereotypów w stosunkach między dwoma narodami. 

Powiat Siemiatycki przekazał środki medyczne o wartości 20 tys. zł na rzecz mieszkańców Powiatu Czerwonogradzkiego oraz dwa używane samochody dostawcze marki Ford i Volkswagen. Będą one służyły do niesienia pomocy humanitarnej i zaopatrywania ludności Ukrainy w artykuły codziennej potrzeby.

Starosta Andrzej Porycki w trakcie uroczystości  podkreślał iż pomoc powiatu siemiatyckiego i współpraca z tym regionem obejmuje tak naprawdę pomoc wschodniej Ukrainie, bowiem ponad 90% pomocy, która do nich trafia jest przekazywana trafia dalej do wschodniej Ukrainy. Starosta wyjaśniał iż rejony bliżej polskiej granicy mają co jeść i jakoś sobie radzą, ale wschodnia Ukraina nie ma już nic. Starosta Czerwonogradzki podczas spotkania mówił: “Ukraina ma siostrę, tą siostrą jest Polska. Dziękuję za okazywaną nam pomoc, za otwarte i dobre serca. Niech dobro, które nam daliście wróci do Was stokrotnie”.

Powiat siemiatycki w czasie obecnego konfliktu zbrojnego wielokrotnie przekazywał pomoc właśnie dla rejonu Czerwonograd, który to powiat od lat współpracuje z Drohiczynem realizując projekty transgraniczne. Podpisana umowa partnerska ma tę współpracę zacieśnić sformalizować, ułatwić i w zamyśle obu samorządów współpraca ta będzie realizowana zarówno teraz w czasie wojny jak i w czasie pokoju.