97 milionów złotych dla samorządów z powiatu siemiatyckiego

Dziś w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyła się konferencja prasowa, podczas której omówiono wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Przedstawiciele poszczególnych samorządów odebrali symboliczne promesy od Wiceministra Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego, Ministra Jarosława Zielińskiego i Senatora RP Jacka Boguckiego. Wiceminister pogratulował samorządowcom i wyraził nadzieję, że poszczególne inwestycje będą realizowane bez zbędnej zwłoki dla dobra mieszkańców. Kwoty, które zostały uzyskane przez starostów, burmistrzów i wójtów z naszego powiatu są bardzo pokaźne.

To są ogromne pieniądze. Trzeba też podkreślić, że jest to dofinansowanie do zadań w wysokości 95 proc. wartości inwestycji, a wnioski są bardzo proste. Rząd nie wskazuje na co dokładnie mają być przeznaczone pieniądze, to samorządowcy sami wybierają, na jakie zadania aplikować o fundusze mówił Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski. Jak widać rząd realnie wspiera działania samorządu. Gratuluje wszystkim samorządowcom i życzę powodzenia na przetargach oraz spokojnej realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Do samorządów z terenu całego powiatu siemiatyckiego, na realizację 18 zadań inwestycyjnych, trafi 97 milionów złotych. Największym beneficjentem drugiej edycji programu jest Powiat Siemiatycki z dofinansowaniem na poziomie 15 milionów złotych.

To bardzo dobry i ważny dzień dla nas wszystkich. Po raz kolejny rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał znaczące fundusze na rozwój naszego powiatu i regionu – mówił Starosta Marek Bobel. – Fundusze trafią do wszystkich samorządów z naszego powiatu, na sfinansowanie różnych inwestycji. To najwyższe łącznie pozyskane dofinansowanie w historii samorządów z naszego powiatu, o 30 milionów wyższe niż w pierwszej edycji. Rządowe wsparcie umożliwia realizację zadań, które są najbardziej potrzebne naszym mieszkańcom.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Powiat Siemiatycki zrealizuje dwa zadania inwestycyjne:

1. „Budowa strzelnicy w powiecie siemiatyckim”, 5 000 000 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice, 10 000 000 zł

Gmina Drohiczyn:

1. Przebudowa drogi gminnej Sieniewice – Bujaki przez Sady, kwota dofinansowania 8 999 000 zł

2. Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczyn, 1 000 000 zł

Gmina Dziadkowice:

1. Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice, 7 600 000 zł

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice, 1 530 000 zł

Gmina Grodzisk:

1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I, 4 455 000 zł

2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, 4 500 000 zł

Gmina Mielnik

1. Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik, 7 000 000 zł

2. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik, 4 940 000 zł

Gmina Milejczyce

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach wraz budową kompleksu sportowego, 6 300 000 zł

2. Budowa, przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milejczyce, 5 100 000 zł

Gmina Nurzec Stacja:

1. Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji, 4 750 000 zł

Gmina Perlejewo

1. Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo, 8 360 000 zł

2. Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy, 1 620 000 zł

Gmina Siemiatycze:

1. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew, 4 950 000 zł

Miasto Siemiatycze:

1. Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej, 4 500 000 zł

2. Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat, 6 650 000 zł