Dodatkowe miliony na scalenia gruntów w powiecie siemiatyckim

To blisko 17 mln zł więcej na prace w gminie Perlejewo oraz na obiekcie „Osmola i inne”. Z tych pieniędzy ponad 10,5 mln zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W poniedziałek, 13 czerwca wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz wręczył staroście siemiatyckiemu, Markowi Bobel symboliczny czek z „częścią unijną” zwiększającą dofinansowanie.

Spotkanie, podczas którego przekazano czek, dotyczyło aneksów do umów na realizację projektów scaleniowych. Pierwotna łączna kwot na prace przy dwóch obiektach siemiatyckich wynosiła około 44 mln zł. Teraz ten budżet wzrósł do ponad 69 mln zł. Znaczna część pieniędzy na scalenia pochodzi z funduszy europejskich, a pozostała kwota z budżetu państwa.

Z czego są te środki, ano z tego, że inne województwa nie wykorzystały tych pieniędzy, a my jako samorząd byliśmy gotowi z projektami, złożyliśmy je i te środki otrzymaliśmy – mówił Sebastian Łukaszewicz.

Jak poinformował starosta Marek Bobel pieniądze, o które zwiększono budżet prac scaleniowych w gminie Perlejewo i na obiekcie „Osmola i inne” pozwolą na wykonanie wszystkich zaplanowanych robót. Chodzi przede wszystkim o tzw. poscaleniówkę, czyli m.in. inwestycje poprawiające lokalną infrastrukturę drogową.

Koszt remontów i budowy dróg znacznie wzrosły, a dzięki otrzymanym, dodatkowym środkom mamy odpowiedni budżet, aby wszystko, co założyliśmy wykonać – zaznaczył starosta Marek Bobel.

Wicemarszałek Łukaszewicz podkreślił, że Podlaskie jest w krajowej czołówce, jeśli chodzi o realizacje projektów scaleniowych, a w województwie wyróżnia się właśnie powiat siemiatycki.

12 tys. hektarów objętych pracami scaleniowymi, budżet w wysokości prawie 125 mln zł – to robi wrażenie – mówił wicemarszałek.

Starosta Marek Bobel poinformował, że prawie 96 mln zł z tych pieniędzy to kwota przeznaczona na zagospodarowanie poscaleniowe, czyli m.in. poprawę lokalnej infrastruktury drogowej.

Podczas poniedziałkowego spotkania za przyznanie dodatkowych pieniędzy dziękowali również wójt gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki i wójt gminy Dziadkowice Antoni Brzeziński – w większości dwa dofinansowane projekty dotyczą terenów gmin przez nich zarządzanych.

Obszar gminy Perlejewo

Scalanie gruntów na obszarze gminy Perlejewo obejmuje ponad 3 tys. ha gruntów i dotyczy miejscowości: Borzymy, Koski-Wypychy, Miodusy-Dworaki, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Olszewo, Stare Moczydły, Twarogi Lackie, Twarogi-Mazury, Twarogi Ruskie, Twarogi-Trąbnica, Twarogi-Wypychy. Pierwotna umowa opiewała na prawie 25 mln zł, z czego blisko 16 mln zł to pieniądze z funduszy europejskich. Ten budżet został zwiększony o 8,2 mln zł, w tym 5,2 mln zł to pieniądze unijne.

Scalenia gruntów obiektu „Osmola i Inne”

Tu obszar objęty pracami to prawie 3,6 tys. ha. Prace będą przeprowadzone w sześciu miejscowościach gminy Dziadkowice: Hornowo, Hornowszczyzna, Kąty, Malewice, Osmola, Jasienówka oraz na terenie miejscowości Wygonowo w gminie Boćki.

Pierwotna kwota przeznaczona na prace scaleniowe to prawie 27,5 mln zł, z tego 17,5 mln zł to pieniądze z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budżet tego przedsięwzięcia zwiększono o ponad 8,3 mln zł – z czego 5,3 mln zł stanowią pieniądze unijne.

Łącznie na terenie powiatu siemiatyckiego realizowanych jest pięć projektów scaleniowych.

inf. wrotapodlasia.pl