W Drohiczynie poświęcono krzyż upamiętniający wizytę Papieża Jana Pawła II

Dziś w Drohiczynie przy miejscowym Zespole Szkół odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża upamiętniającego 23. rocznicę wizyty Papieża Jana Pawła II w Drohiczynie, która miała miejsce 10 czerwca 1999 roku. Jak się okazuje w tym samym miejscu tuż po wizycie Papieża ustawiono duży drewniany krzyż, którego ofiarodawcą było Nadleśnictwo Rudka. Jednak podczas wichury, która nawiedziła w lutym tego roku Drohiczyn doszło do poważnego uszkodzenia ponad 20-letniego krzyża.

Wówczas to miejscowe władze samorządowe wspólnie z dyrekcją szkoły postanowiły iż w tym samym miejscu stanie nowy krzyż. Jak postanowili, tak też zrobili. Drzewo – dąb to dar leśników z Nadleśnictwa Nurzec, które do tartaku w Platerowie prywatnym transportem dostarczył Henryk Boguszewski (Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego). Drewo na krzyż przygotował właściciel tartaku w Platerowie Pan Mieczysław Bronisz. Oczywiście całe dzieło zostało wykonane dzięki sprawnym działaniom Burmistrza Drohiczyna Wojciecha Borzyma.

Dzisiejszą uroczystość, w której uczestniczył Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun poprzedziła wspaniała akademia przegotowana przez dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Drohiczynie. W ten sposób dziękowali za wspaniałą lekcję miłości do bliźniego i Ojczyzny, jaką swoim życiem i przykładem udzielił nam wszystkim nasz wielki Papież, a z której drohiczyńskie dzieci i młodzież stara się korzystać.

Swoimi wspomnieniami z wizyty Papieża w Drohiczynie podzielił się z zebranymi Biskup Antoni Pacyfik Dydycz.

Starosta Marek Bobel pogratulował talentu młodym artystom i podziękował dzieciom i młodzieży, nauczycielom i dyrekcji szkoły za przepiękny, wzruszający występ i przekaz o dziełach jakie pozostawił Święty Jan Paweł II. Karol Wojtyła nigdy młodych nie krytykował, a zawsze dawał im odczuć, że ich potrzebuje i kocha. Ufał młodym, więc i oni zaufali Jemu. Dobrze im życzył, zatem oni odpłacili mu tym samym.

Krzyż przy Zespole Szkół w Drohiczynie poświęcił Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk, który przypomniał zebranym słowa Papieża Jana Pawła II „Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa…”.