W Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie powstanie wirtualna strzelnica

Powiat Siemiatycki pozyskał 200 tys. złotych dofinansowania na budowę wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej. Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie będzie jedyną szkołą wyposażoną w tego rodzaju strzelnicę w powiecie. Strzelnica oprócz kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią będzie służyć również działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa. Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla kilku osób strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

Strzelnica, która powstanie w ZST Czartajew, będzie dostępna dla uczniów klas mundurowych, grup zorganizowanych młodzieży oraz organizacji proobronnych na zasadach określonych regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, zgodnie z wytycznymi MON.

Koszt zadania, na które składa się m.in. adaptacja pomieszczenia oraz zakup niezbędnego sprzętu oszacowano na 250 tys. zł, natomiast pozyskane przez samorząd powiatowy dofinansowanie wynosi 200 tys. zł.

Strzelnica wirtualna ma tę przewagę nad strzelnicą tradycyjną, iż umożliwia uczniom ćwiczenie różnych wariantów sytuacji bojowych w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Ci obserwując na ekranie rzutnika symulowaną scenerię będą mogli trenować konkretne scenariusze walki co wyniesie szkolenie kadetów na jeszcze wyższy poziom. Projektowana strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Strzelnica powstanie w pomieszczeniach Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie jeszcze w tym roku.

„Strzelnica w powiecie” to konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej, którego celem jest nie tylko rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce i szkolenie młodzieży, lecz także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. MON chce, by na strzelnicach wirtualnych uczestnicy zajęć mogli brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, oraz ćwiczyć według różnych scenariuszy, zakładających strzelanie na wirtualnych placach ćwiczeń oraz otwartych przestrzeniach, w tym terenach zalesionych i miejskich.

Niezależnie od realizacji tego projektu, powiatu siemiatycki planuje budowę strzelnicy cywilno – sportowej z możliwością prowadzenia strzelań na odległość 100 m. Na ten cel pozyskano 5 milionów złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.