Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice” dofinansowane ze środków Programu.

Całkowita wartość inwestycji: 11 692 881,78 zł

Kwota dofinansowania: 10 000 000,00 zł

Celem realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice” jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym oraz zwiększenie nośności drogi.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice na długości 4 645 m, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Zakres przewidzianych robót obejmuje przebudowę odcinka drogi polegającą na budowie nowej nawierzchni jezdni drogi, przebudowie skrzyżowań z drogami bocznymi, budowie zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie ciągu pieszego, budowie i przebudowie przepustów pod koroną drogi, budowie przepustów pod zjazdami, wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewidziano również, przebudowę mostu na rzece Silna, nieopodal miejscowości Smarklice polegającą na wykonaniu przepustu rurowego z rury stalowej.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o., ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów

Umowa została podpisana: 27 września 2022r.

Termin realizacji zadania: do 27 października 2023 r.