Nowy rentgen w siemiatyckim szpitalu powiatowym

Siemiatycki szpital wzbogaci się nowoczesny aparat RTG, którego zakup będzie możliwy dzięki pozyskanej dotacji z budżetu państwa w wysokości blisko 1,2 miliona złotych. Nowoczesną aparaturę do Siemiatycz dostarczy warszawska spółka „Creator-Comm” za łączną kwotę 1 198 600,00 zł (sfinansowana w 100% z budżetu państwa). O pieniądze na zakup nowoczesnej aparatury medycznej zabiegał Starosta Marek Bobel wraz z dyrektorem siemiatyckiego szpitala Andrzejem Szewczukiem. Nowe urządzenie RTG zostanie dostarczone i uruchomione do końca listopada tego roku. Zastąpi kilkunastoletni aparat RTG użytkowany przez siemiatycką placówkę medyczną.

Nowoczesny aparat skonfigurowany jest w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić pacjentom wykonanie badania, a poprzez zastosowanie nowoczesnych technik cyfrowych zmniejszyć dawkę promieniowania.

Nowością będzie możliwość wykonania badań sylwetkowych całego kręgosłupa oraz badań sylwetkowych (posturalnych) całych kończyn dolnych z wykorzystaniem cyfrowego łączenia obrazów.

RTG łączone to technika obrazowania wykorzystująca możliwość wykonania dwóch lub trzech zdjęć (ilość zdjęć zależy od wzrostu pacjenta oraz od tego jaka jednostka chorobowa ma być rozpoznana dzięki takiemu badaniu). Zdjęcia łączone wykonuje się, gdy istnieje podejrzenie skoliozy lub przy ocenie różnicy w długości poszczególnych kości długich kończyn dolnych.

Badania RTG pozwalają na uzyskiwanie czytelnych obrazów różnych okolic ciała. Aparat rentgenowski to podstawowy sprzęt do diagnostyki pacjentów, dzięki któremu możliwe jest wczesne wykrywanie różnego rodzaju zmian chorobowych w organizmie. Daje też duże możliwości badania zmian poprzez ich zlokalizowanie i wizualizację.